ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Aktualności

Komisja rewizyjna nie jest organem związku międzygminnego

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, która wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku czym wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Zgromadzenie Międzygminnego Związku mocą przedmiotowej uchwały przyjęło projekt nowego Statutu Związku Komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, stanowiący załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały.

W § 8 ust. 3 badanego Statutu Zgromadzenie określiło, iż "organem Związku jest: Komisja Rewizyjna".

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż powyższa regulacja została dokonana w sposób sprzeczny z normą wynikającą z art. 18a, art. 69 ust. 1, art. 73 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z wyżej wymienionym art. 69 ust. 3 do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy, natomiast z brzmienia art. 18a ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gmin; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Ponadto, należy zaznaczyć, iż ustawa o samorządzie gminnym w sposób szczegółowy reguluje kwestię organów związków międzygminnych, gdzie stwierdza, iż organem stanowiącym i kontrolnych związku jest zgromadzenie związku (art. 69 ust. 1), natomiast organem wykonawczym związku jest zarząd (art. 73 ust. 1).

W związku z powyższym Zgromadzenie Związku ustalając brzmienie § 8 ust. 3 Statutu w sposób istotny naruszyło wyżej wymienione przepisy, określając Komisję Rewizyjną organem związku.

Źródło: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 4 lutego 2009 r. NK.II.AŁ.0911-18/09

Partnerzy projektu

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Komisja rewizyjna nie jest organem związku międzygminnego

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ