ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Baza wiedzy i forum

Zakończono nabór wniosków w ramach programu regionalnego EOG

19 kwietnia 2013 r. zakończył się otwarty nabór wniosków w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". W wyniku konkursu złożono 85 projektów.

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia dot. funkcjonowania formularza wniosku aplikacyjnego

Uruchamianie formularza wniosku aplikacyjnego
Dla prawidłowego funkcjonowania formularza wniosku aplikacyjnego w programie Excel należy ustawić średni poziom zabezpieczeń (Narzędzia→ Makra → Zabezpieczenia → Poziom zabezpieczeń: Średnie).
Przy powyższych ustawieniach po otwarciu formularza wniosku aplikacyjnego pojawia się Ostrzeżenie o zabezpieczeniach gdzie należy kliknąć opcję: Włącz makra

Podawanie nazw działań
Jeżeli pełna nazwa działania, nie może zostać wpisane w całości w tabeli 3.6 formularza wniosku aplikacyjnego (komórka pozwala na wpisanie ograniczonej ilości znaków, które będą widoczne na wydruku) proszę o podanie takiej nazwy w punkcie II.2 (Zakres działań w projekcie wraz z uzasadnieniem) Analizy Wykonalności, która stanowi załącznik do wniosku. Podobnie proszę podać pełną nazwę w "Budżecie szczegółowym" stanowiącym załącznik do Analizy Wykonalności. Jednocześnie w samym wniosku aplikacyjnym proszę posługiwać się odpowiednio skróconą nazwą działania.

Wytyczne w sprawie partnerstwa i wzór umowy partnerstwa

Dla projektów realizowanych w partnerstwie umowa partnerstwa podpisana przez strony jest przedkładana Operatorowi Programu najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie projektu. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymaga się załączenia listu intencyjnego (listów intencyjnych) oraz wzoru umowy partnerskiej (przykładowy wzór do wykorzystania znajduje się poniżej).

Poza elementami wskazanymi w "Wytycznych w sprawie partnerstw", umowa partnerska powinna zawierać dodatkowo informacje o:

  • zakresie odpowiedzialności każdego z partnerów w ramach projektu, w tym o umocowaniu właściwego partnera do reprezentowania pozostałych partnerów;
  • zasadach korzystania z przedmiotów uzyskanych w ramach projektu i własności praw autorskich i innych praw do utworów powstających przy realizacji projektu;
  • terminach wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację oraz o sposobie raportowania realizacji działań i wydatkowania tych środków;
  • wydatkowaniu środków zgodnie z właściwymi przepisami i procedurami, w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad efektywności i konkurencyjności;
  • obowiązku zwrotu środków przekazanych partnerowi w sytuacji wskazanej w umowie w sprawie projektu lub wykorzystanych niezgodnie z przepisami prawa lub umową.

NOWE: Wzór umowy partnerstwa (280 KB)
Wytyczne w sprawie partnerstw (143 KB)

Warunki udziału w konkursie - dokumenty

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców. Niezbędne dokumenty dostępne są po kliknięciu na poniższe linki, także po wejściu tutaj.

Uaktualniony przez MRR formularz aplikacyjny do Programu Regionalnego (07.03.2013)

Uaktualniony przez MRR formularz aplikacyjny do Programu Regionalnego (07.03.2013) - aby pobrać kliknij TUTAJ

MRR ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Regionalnego

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Partnerzy projektu

Jesteś tutaj: Strona główna Baza wiedzy i forum

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ